Děkujeme voličům Prahy 10, kteří přišli k senátním volbám a podpořili PharmDr. Lubomíra Chudobu 9,78 % hlasů. 

Děkujeme Lubomíru Chudobovi za poctivě vedenou a férovou volební kampaň!

Narozen 22. 8. 1963 v Praze, ženatý, otec dvou synů   

Prezident České lékárnické komory, bez politické příslušnosti, podrobný životopis

Stručné představení na YouTube  -  Vizitky kandidátů na stránkách Českého rozhlasu

Mou kandidaturu podporují   -  Média   -  Facebookové stránky  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuálně:

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH SENÁTNÍCH VOLEB

Koalice VLASTA - Prosíme podpořte PharmDr. Lubomíra Chudobu do Senátu

Volební noviny koalice VLASTA - PharmDr. Chudoba do Senátu!

TZ z 31.7. 2014: Koalice VLASTA na radnici  -  PharmDr. Chudoba do Senátu!

Proč kandiduji? 

Veřejně činný jsem od roku 1998. Ctím odbornou a poctivou týmovou práci. Byl jsem opakovaně zvolen prezidentem České lékárnické komory a zastupitelem MČ Praha 13. Česká lékárnická komora je pod mým vedením respektovanou organizací, které se daří navrhovat a cizelovat znění desítek nových legislativních norem ve prospěch občanů. V komunální politice jsem ovlivnil řešení řady problémů – podporou školních zařízení a seniorských aktivit počínaje a eliminací hazardu konče. Vím, do čeho jdu. Jako prezident lékárnické komory průběžně jednám s poslanci a senátory, s ministry i vysokými státními úředníky. V roli senátora vidím šanci ke zjednodušení české právní džungle. Má-li platit, že neznalost zákona neomlouvá, pak musí být zákon pro občana srozumitelný. A senátor o to musí usilovat. Chci přispět k tomu, aby chytří, pracovití a podnikaví občané měli důvod hodnotit politickou scénu příznivěji.

Mé programové priority:

Priority pro občany Prahy 10 vycházejí z mých diskusí s představiteli Koalice VLASTA. Palčivý je nedostatek míst v mateřských školách, nedostatek informací o investičních záměrech radnice, ochrana životního prostředí. Pozornost je nutné věnovat oblasti dodržování veřejného pořádku, zasadit se o eliminaci hazardu a „šmejdů“ a zabránit jakékoli korupci. 

Z celonárodních  témat jde o kvalitnější zdravotní péči  a ochranné limity spoluúčasti pacientů. Léky musí být dostupné a výše doplatků přiměřená. Jde mi o důstojné životní podmínky rodin s dětmi a seniorů. Více o mém programu

Co udělám pro splnění svých předsevzetí:

- Intenzivní práce senátora na plný úvazek
- Osobní účast na jednáních zastupitelstva Prahy 10
- Podněty a schůzky s občany senátního obvodu 22
- Koordinace a pomoc s prací místních sdružení a spolků

 

Nahoru