ÚZEMNÍ ROZVOJ

Hlavní město Praha šest let připravovalo návrh zcela nového územního plánu. Nyní je potřeba ho pečlivě nastudovat a připomínkovat, protože na desetiletí ovlivní podobu Prahy 10. Sběr připomínek od občanů ale neprobíhá dobře. Místo veřejných setkání jsou poskytovány osobní konzultace, o kterých skoro nikdo neví. Zároveň ale probíhají změny stávajícího územního plánu, které je potřeba pečlivě hlídat, aby nás nezaskočily.


Za pozitiva v oblasti strategického a územního rozvoje považujeme zpracování generelu veřejných prostranství a zvýšení snahy o lepší informovanost občanů. Za klíčové negativum považujeme absenci vize městské části a na ni návaznou strategii. Důsledkem je, že řada rozhodnutí vzniká nahodile bez kontextu a směřování. V mnohých oblastech neexistují koncepce, o které je nutné se opírat při dílčích rozhodování. Komise územního rozvoje není přístupná veřejnosti, nezveřejňuje plánované velké stavební záměry a nepracuje v ní jediný odborník. Místní agenda 21 je realizována bez hlubší vazby na další koncepční materiály.

Nahoru