Sídliště Vlasta vzniklo mezi roky 1972 a 1977. Byli sem původně přestěhováni obyvatelé středočeské obce Milovice, asi 3500 lidí. Dnes se jedná o komplex panelových budov, jejichž součástí jsou i obchody či ordinace lékařů. Jednotlivé výbory SVJ se o rekonstrukci dlouhodobě zajímají a začali komunikovat intenzivněji s MČ na sklonku roku 2017, kdy byl na jednání zastupitelstva (ZMČ) zařazen bod o záměru komplexní rekonstrukce radnice. 

Vystoupení Veroniky Žolčákové na ZMČ dne 12. března 2018 v bodě Vystoupení občanů

"Z dokumentace pro veřejnost jsme se dozvěděli o záměru rekonstrukce radnice a pročetli si dostupné materiály na konci minulého roku. Bod rekonstrukce radnice byl nakonec stažen, a tak jsme oslovili předsedu Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 10, pana Ing. Peka. Za odpověď velmi děkujeme. Domlouváme nyní setkání s vedoucím Odboru majetkoprávního, panem Ing. Kouckým. 

Velmi rádi bychom byli jako vlastníci nemovitostí v bezprostřední blízkosti úřadu informováni o časovém plánu rekonstrukce, jejím rozsahu, přínosech, které pro nás jako majitele sousedních pozemků bude mít, ale také o zátěži, kterou přinese. 

Čekala jsem, že předkládaný materiál bude nějakým způsobem řešit aktuální problémy budovy radnice v nastávajících týdnech a měsících. Bohužel jsem se nedozvěděla, jak bude nyní řešena např. omítka, která padá na zaparkovaná auta, havarijní stav oken, havarijní stav pochozích teras a katastrofální stav podchodu u tramvajové stanice Koh-i-noor. Na projektovou dokumentaci budeme čekat mnoho dalších měsíců, ale některé části radnice jsou v kritickém stavu a bezpečnost chodců i majetku ohrožují už teď.

Průběh prací bude mít bezpochyby vliv na naše okolí, a to z hlediska dopravy, parkování, kvality ovzduší apod. Nedovedu si prakticky představit, kolik už tak nedostatkových parkovacích míst bude zabráno, jak bude sídliště zatíženo provozem aut přivážejících a odvážejících stavební materiál, prašností, ani jaký dopad bude mít odstraňování azbestu. 

Zásadní je oprava pochozích teras  a schodišť, která jsou umístěna bezprostředně u našich pozemků. Opravy v podchodu u zastávky Koh-i-noor v minulých letech pouze zalátaly to nejhorší. Neustále tam kape voda atd. Jezdí tudy mnoho rodičů s kočárky do ordinace dětského lékaře, která se nachází ve vchodu domu Uzbecká 1409/8. Podchod není vůbec osvětlen a je tak i poměrně nebezpečný, hlavně v zimním období, kdy chodník namrzá."

Podklady zmiňují, že jde o rozsáhlý investiční záměr s velkým přesahem do veřejného života a je třeba vzít v úvahu také souvislost s kompozicí budov navazujícího sídliště Vlasta, které je nutné při rekonstrukci zohlednit. 

Veronika Žolčáková, spolupracovnice Koalice VLASTA

Nahoru