SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Každý z nás se může dostat do problémů, které není schopen řešit sám nebo s pomocí svých blízkých. V takové chvíli má nabídnout pomocnou ruku městská část nebo stát. Na Praze 10 – obdobně jako jinde – řeší jednotlivci, rodiny a senioři zejména otázku bydlení a finanční podpory (dávky). Slabší stránky na Praze 10 vidíme v nepřipravenosti na demografické stárnutí (chybí sociální byty i sociální pracovníci). 


Za pozitivní v sociální oblasti lze považovat spektrum služeb sociální péče, které Praha 10 nabízí, a první vlaštovky ve službách sociální prevence. Vzhledem ke změnám na celostátní úrovni se složitě vyhodnocuje financování příspěvkové organizace „Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci“. Více pokryty by měly být nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby pro drogově závislé, bezdomovce a oběti násilí.

Nahoru