Rada MČ Praha 10 dne 3. listopadu schválila statut Učitelské prémie bratří Čapků. Návrh vznikl v koalici VLASTA, zastupitel Mareš jej přednesl v Komisi výchovně vzdělávací. Ta o něm během tohoto roku živě diskutovala, připomínkovali jej i ředitelé všech základních škol v Praze 10. „Ředitelé nám dali poměrně kritickou zpětnou vazbu. Jejich připomínky jsme probrali v říjnu a většinu z nich přijali,“ říká zastupitel VLASTY Pavel Mareš. 

V každé základní škole Prahy 10 tak bude mezi dva pedagogy (jednoho z 1., druhého z 2. stupně) rozdělována částka 25 000 Kč. Učitelé budou oceněni za kvalitní, mimořádně dobré nebo dlouhodobě přínosné výsledky ve výchově a vzdělávání. Nominace se zdůvodněním bude podávat školská rada, kde mají zástupce učitelé, rodiče i městská část. 

„Nemělo by jít o soutěž v popularitě. Školská rada by neměla hodnotit jen jednorázový výkon či dojem, ale hlavně dlouhodobý přínos učitele pro žáky, rodiče, vztahy a atmosféru ve škole nebo reprezentaci školy navenek. Oceněno může být i řešení konkrétního výchovného problému,“ upřesňuje Mareš. 

Schválení Učitelské prémie je dobrým příkladem spolupráce stran zastoupených v zastupitelstvu. Koalice VLASTA od samotného počátku o takovou spolupráci ve prospěch občanů Prahy 10 stojí. Tam, kde je to třeba, kritizujeme, tam, kde máme příležitost, stavíme.

Nahoru