OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Děkujeme voličům Prahy 10, kteří přišli k senátním volbám a podpořili PharmDr. Lubomíra Chudobu 9,78 % hlasů. 

Děkujeme Lubomíru Chudobovi za poctivě vedenou a férovou volební kampaň!

Narozen 22. 8. 1963 v Praze, ženatý, otec dvou synů   

Prezident České lékárnické komory, bez politické příslušnosti, podrobný životopis

Stručné představení na YouTube  -  Vizitky kandidátů na stránkách Českého rozhlasu

Mou kandidaturu podporují   -  Média   -  Facebookové stránky  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuálně:

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH SENÁTNÍCH VOLEB

Koalice VLASTA - Prosíme podpořte PharmDr. Lubomíra Chudobu do Senátu

Volební noviny koalice VLASTA - PharmDr. Chudoba do Senátu!

TZ z 31.7. 2014: Koalice VLASTA na radnici  -  PharmDr. Chudoba do Senátu!

Proč kandiduji? 

Veřejně činný jsem od roku 1998. Ctím odbornou a poctivou týmovou práci. Byl jsem opakovaně zvolen prezidentem České lékárnické komory a zastupitelem MČ Praha 13. Česká lékárnická komora je pod mým vedením respektovanou organizací, které se daří navrhovat a cizelovat znění desítek nových legislativních norem ve prospěch občanů. V komunální politice jsem ovlivnil řešení řady problémů – podporou školních zařízení a seniorských aktivit počínaje a eliminací hazardu konče. Vím, do čeho jdu. Jako prezident lékárnické komory průběžně jednám s poslanci a senátory, s ministry i vysokými státními úředníky. V roli senátora vidím šanci ke zjednodušení české právní džungle. Má-li platit, že neznalost zákona neomlouvá, pak musí být zákon pro občana srozumitelný. A senátor o to musí usilovat. Chci přispět k tomu, aby chytří, pracovití a podnikaví občané měli důvod hodnotit politickou scénu příznivěji.

Mé programové priority:

Priority pro občany Prahy 10 vycházejí z mých diskusí s představiteli Koalice VLASTA. Palčivý je nedostatek míst v mateřských školách, nedostatek informací o investičních záměrech radnice, ochrana životního prostředí. Pozornost je nutné věnovat oblasti dodržování veřejného pořádku, zasadit se o eliminaci hazardu a „šmejdů“ a zabránit jakékoli korupci. 

Z celonárodních  témat jde o kvalitnější zdravotní péči  a ochranné limity spoluúčasti pacientů. Léky musí být dostupné a výše doplatků přiměřená. Jde mi o důstojné životní podmínky rodin s dětmi a seniorů. Více o mém programu

Co udělám pro splnění svých předsevzetí:

- Intenzivní práce senátora na plný úvazek
- Osobní účast na jednáních zastupitelstva Prahy 10
- Podněty a schůzky s občany senátního obvodu 22
- Koordinace a pomoc s prací místních sdružení a spolků

 

Nahoru