Koalice VLASTA na jednáních návrhového výboru prosazovala takové změny jednacího řádu, které by umožnily snazší a účinnější zapojení občanů a zpřehlednily by rozhodovací procesy. Jak to dopadlo? Referuje Karel Duchek.

To, že řadu občanů zajímá, kdy se bude konat zasedání zastupitelstva nebo jeho výborů, aby si mohli včas naplánovat svoji účast, jak probíhalo zasedání zastupitelstva, který zastupitel jak hlasoval, co projednávaly jednotlivé výbory a jak se k projednávaným bodům vyjádřili, je zřejmé. To a ještě další otázky, které jsme slyšeli od našich občanů při sběru podpisů pod petici „Stop miliardové radnici“, jsme chtěli vyřešit při přípravě Jednacího řádu zastupitelstva městské části Praha 10. Jednací řád upravuje způsob přípravy a získávání materiálů před konáním zastupitelstva, průběh jednání zastupitelstva, způsob zveřejňování projednaných bodů zastupitelstva a řadu dalších ustanovení.

Přípravou jednacího řádu byl pověřen Návrhový výbor ve složení předseda JUDr. Lubomír Lédl (KSČM), Mgr. Jana Holcová (TOP 09), JUDr. PhDr. O. Choděra (ODS), Bc. Jana Komrsková (SZ), JUDr. M. Lukovičová (ANO), Kateřina Peštová (ČSSD) a Karel Duchek (Vlasta – KDU).

Věřil jsem, že naplníme prohlášení paní starostky Kleslové o otevřené radnici, ale brzy jsem zjistil, že to je naivní představa. Na první zasedání k novelizaci jednacího řádu jsem přišel s návrhem Vlasty na 19 změn, všechny návrhy jsem řádně odůvodnil, ale nebylo nijak rozhodnuto, stejně jako na druhém jednání, až ve třetím jednání došlo na hlasování o jednotlivých návrzích. V konečném výsledku bylo deset návrhů přijato a devět zamítnuto. Koalice Vlasta vybrala šest stěžejních zamítnutých návrhů a předložila je znovu na zasedání Zastupitelstva. Byly to body: 
1)  zveřejnit na webu MČ termíny zasedání Zastupitelstva půl roku dopředu
2)  zveřejnit na webu MČ záznam elektronického hlasovacího zařízení, tedy jmenovitě, jak který zastupitel  hlasoval  
3) vyhlásit přestávku v jednání Zastupitelstva podají-li návrh předsedové dvou nebo více klubů členů Zastupitelstva, podá-li návrh předseda jednoho klubu členů Zastupitelstva rozhodne Zastupitelstvo hlasováním.
4) odpovědi na dotazy vznesené na zasedání zastupitelstva zveřejnit na webu MČ do 30 dnů  
5) podklady pro jednání výborů se členům výborů doručí tři dny před zasedáním výboru
6) zápis z jednání výborů zveřejnit na webu MČ osmý den po ukončení zasedání. 

Na zasedání Zastupitelstva byly tyto úpravy jednacího řádu hlasy ANO, ČSSD, SZ, Nezávislí pro Prahu 10, ODS a KSČM opět zamítnuty. Naše argumentace, že je to běžná praxe i na webových stránkách Zastupitelstva hl. města Prahy narážela na hlasovací mašinérii současné koalico-opozice, jmenované výše. Pokud by se nejednalo o základní právo občanů na informace ze své radnice, řekl bych, že je to směšné. Zvláště ve světle prohlášení Rady městské části Praha 10, kde se říká: „Nadále budeme propagovat trend maximální otevřenosti městské části Praha 10 a všech jejích orgánů“ a „Provedeme přestavbu webových stránek s cílem co nejvíce zjednodušit přístup občanů k informacím jak z volených orgánů, tak z odborů úřadu.“ Nebo článek v novinách „Praha 10“ pod názvem „Jednací řád Zastupitelstva přinesl změny: také dostupnější materiály“. Ještě tam chybí upřesnění „jak pro koho“. Ale Vlasta se nevzdává, na příštím Zastupitelstvu (asi 27.3.2015) návrhy předložíme znovu. Přijďte nás podpořit!

5. března 2015, Karel Duchek, zastupitel koalice Vlasta za KDU-ČSL

Nahoru