Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

děkujeme vám za důvěru v prvním roce našeho působení na radnici Prahy 10. Jsme již 12 měsíců spoluzodpovědní za běžný chod i rozvoj naší krásné městské části. Vaše stálá důvěra a podpora nás opravdu zavazuje.
Naším mottem ve volbách byly “Zdravý život, zdravá radnice, zdravé finance”. V prvním roce vládnutí se na prvním místě staráme o lepší stav našich škol. Nastavili jsme skutečnou a kvalitní podporu dostupného bydlení. Zachovali jsme celou škálu kvalitních sociálních služeb. A v neposlední řadě vytváříme dobré podmínky pro kulturní a společenský život v našich komunitách, lokalitách a čtvrtích.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  •  Budeme otevřeně a srozumitelně informovat o svém hospodaření

Toto pondělí 16.12. 2019 byl zastupiteli schválen rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2020. Rádi konstatujeme, že ROZPOČET JE:

PŘIJAT VČAS - poprvé po 10 letech bude Praha 10 bez rozpočtového provizoria! Dříve bylo běžné schvalování rozpočtu až v březnu.

ZODPOVĚDNÝ - vychází z reálných zdrojů: prioritami jsou školství, životní prostředí a sociální služby!

HOSPODÁRNÝ - snižujeme běžné vydaje o 6 % a to není málo! Roky před námi jen rostly a rostly! Již v prvním roce našeho vládnutí jsme zastavili jejich růst, nyní celková “spotřeba úřadu” klesá!

ROZVOJOVÝ - investuje 30 % celkového rozpočtu, zhodnotí se městský majetek a to zejména opravami a rekonstrukcemi dlouho zanedbávaných veřejných budov.

TRANSPARENTNÍ - byl veřejně projednán jak na Finančním výboru, tak nad rámec zákona i v dalších výborech a komisích městské části podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Veřejně byla možnost pro připomínkování občanů ještě před vlastním projednání na Zastupitelstvu.

Otevřený rozpočet = otevřená radnice!

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Nahoru