Utlumování „Mojí stopy“ Prahy 10

V roce 2015 se Městská část Praha 10 jako jedna z prvních samospráv přihlásila k myšlence participativního rozpočtování. Název „Moje stopa“, který této nabídce radnice dala, symbolizuje zaměření programu na veřejný prostor. Stručně si shrňme známá fakta: občané mají rozhodovat o využití částky 5 milionů Kč. Jde o otevřený proces – občané, spolky a žáci mohou již třetím rokem navrhovat projekty až do výše 1 mil. Kč. O těch, které se dají technicky uskutečnit, se nakonec elektronicky hlasuje.

Po nadějném dvouletém rozjezdu ale přichází s novou koalicí vystřízlivění. Místo aby byla participace dále prohlubována, jsme svědky začínajícího osekávání. Z vyjádření některých představitelů TOP 09 a ODS je jasné, že další, hlubší zapojování občanů do tvorby veřejného prostoru nepodporují. Místo abychom směřovali k navýšení částky, o níž občané rozhodují, místo abychom uvažovali o rozšíření nabídky možných návrhů i do jiných oblastí, než je veřejný prostor, děje se přesný opak.

Pro ročník 2017/2018 došlo k omezení typů pozemků pro možné návrhy, i když předchozí ročníky přinesly úspěšné a rozumné podněty občanů. Záludná je v nových pravidlech i zmínka o tom, že „v odůvodněných případech“ nebudou vítězné návrhy realizovány. Takové omezení bohužel podrývá snahu veřejnosti se angažovat. Jako zastupitel na druhou stranu nemám problém s omezením, že navrhovatel nesmí být zastupitelem či úředníkem Městské části Praha 10. (Podotýkám, že jsem byl v předchozím ročníku spolunavrhovatelem jednoho z úspěšných projektů; klíčových hlasování jsem se pro možný střet zájmů samozřejmě zdržel.) 

Při posledním hlasování v zastupitelstvu na téma participativního rozpočtu prošel návrh těsnou většinou jen díky našim hlasům. Přesto se koalice na veřejnosti chlubí, v jaké míře občany zapojuje. Uvidíme, jak letošní ročník Mojí stopy dopadne. Koalice VLASTA bude podobné tendence jako letos sledovat kritickým okem a zároveň budeme aktivně navrhovat další rozšiřování. Participativní rozpočtování je užitečný nástroj, který si zaslouží podporu bez ohledu na stranickou příslušnost. Pokud ovšem myslíme zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů opravdu seriózně.

 

Nezdravé fungování Komise pro zdravou Prahu 10

Víte, že radnice dala na jaře hlasovat o prioritách Prahy 10 pro rok 2018? Ne? Není divu. Anketa proběhla, ale bez větší propagace. Obecních novin, kde by se o věci mohlo krásně informovat, se koalice ČSSD, TOP 09, KSČM, bývalých členů ODS na Praze 10, Zelených, Zoufalíkovců a odpadlíků z ANO bojí jako čert kříže. Diskutabilní je i to, že se tak výrazně preferuje internetové hlasování. Jako kdyby senioři bez internetu neměli svůj hlas.

Na přelomu dubna a května proběhla ověřovací anketa k tzv. 10 „přáním Prahy 10“. V rámci veřejného březnového Fóra zdravé Prahy 10, které zaštítila Národní síť zdravých měst, se ovšem občané vyjadřovali k „problémům Prahy 10“. Opět máme pochybnosti. Za prvé „přání“ jsou leckdy velmi složité úkoly, často i mimo pravomoci Úřadu MČ Praha 10. Za druhé, pokud se anketní lístky dostanou jen k malé části seniorů či veřejnosti neužívající internet, je to chyba.

Poodkryji také něco z práce naší Komise pro zdravou Prahu 10. Především: placená radní Ivana Cabrnochová (Zelení), která kritizuje jiné za to, že se nedostavili na jednání kvůli kolizi se svým zaměstnáním, několikrát odročila jednání Komise. Harmonogram, který jsme si vytyčili, se tak dostal do povážlivého skluzu. Jindy paní radní předkládá 18 členům komise – z nichž zhruba polovinu tvoří lidé z různých nepolitických institucí a spolků – koncepční dokumenty s jednodenním předstihem. Takové zacházení s kompetencí těchto lidí považuji za alarmující, neboť „last minute“ připomínkování nemůže být ani fundované, ani odpovědné.

Komisi pro zdravé město a pro místní agendu považuji za užitečný nástroj. Formalismus a malý zájem radní Cabrnochové ukazuje na to, že jí jde nejspíš jen o to, mít v ruce politickou hračku na ovlivňování veřejného mínění. Radní Cabrnochová bohužel navazuje na stejně neúspěšný pokus o zavedení Agendy 21 pro Prahu 10  v letech 2012–2013, kdy ji měl „v péči“ nynější starosta Vladimír Novák z ČSSD.

Koalice VLASTA představí v příštím roce zásadní změny. Zároveň nabídneme důvěryhodný model práce s podněty odborníků i zainteresované veřejnosti. Založen bude zejména na otevřenosti a spolehlivém skládání účtů z práce nejen „Komise pro zdravou Prahu 10 a MA21“, ale i dalších komisí Rady a výborů Zastupitelstva.

 

Důležité odkazy:

/ Stav Agendy 21 na úrovni Hlavního města Prahy a na úrovni MČ Praha 10

/Vyhlášení a propozice 3. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 „Moje stopa 2017/2018“

/ Pro inspiraci: podpořené projekty z předchozích let, které jsou nyní v přípravě/realizaci/hotové naleznete zde: 1. ročník 2015/2016 a 2. ročník 2016/2017.

 

Milan Maršálek 
zastupitel koalice VLASTA, člen Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21 RMČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahoru