OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

je tu další zpravodaj shrnující dění v naší městské části. Opět Vás informujeme o novinkách na radnici i o práci radních a zastupitelů Koalice VLASTA.
V plném proudu jsou přípravy rozpočtu na rok 2020. Je třeba zachovat péči o seniory nebo příspěvky na volný čas dětí a mládeže. I ty jsou bohužel ohroženy nerozvážným investováním obce v minulosti. Zatím se nám ve vedení radnice daří drobné věci, ale ty velké pečlivě připravujeme! S pokorou přijímáme vzkazy přízně a děkujeme za důvěru! Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Klidný a barevný podzim vám přejí zastupitelé Koalice Vlasta

Nahoru