OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

po letních prázdninách vám zasíláme další vydání našeho pravidelného zpravodaje. Píšeme vám, že Praha 10 je skvělým místem, kde spolu žijí lidé, jimž je stále více umožňováno zapojovat se do veřejného života a do aktivit v rámci své komunity.

Po roce zkušeností s vedením městské části ale dlužno konstatovat, že stav veřejných financí MČ Praha 10 je skutečně nedobrý, a nemůžeme tedy být posly dobrých zpráv. Prosíme, abyste věnovali našim sdělením pozornost. Vaši důvěru v naše kroky nestavíme na hezkých řečech, ale na pravdivém popisu věcí, analýze a otevřené prezentaci nápravných opatření, která mohou být bolestivá, z dlouhodobého hlediska ale mohou přivést naši městskou část k celkovému ozdravění. Věříme, že naše kroky po objasnění pochopíte a zůstanete nám věrní.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Při projednávání žádostí o obecní byty myslíme i na strážníky, učitele či hasiče. Už několik desítek z nich mohlo díky obecnímu bydlení zůstat pracovat na Praze 10. Zájem je velký a Praha 10 tyto profese nutně potřebuje, proto jsme rádi, že nedávno vedení Prahy 10 dokonce procento “služebních” bytů navýšila. 

Na viděnou, třeba na sousedských slavnostech v rámci Zažít Prahu 10 jinak, se těší starostka a senátorka Renata Chmelová a zastupitelé koalice VLASTA.

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Nahoru