V pátek 9. ledna 2015 si připomínáme 125. výročí narození Karla Čapka, kolem 15. dubna tohoto roku 70. výročí tragické smrti Josefa Čapka v koncentračním táboře v Bergen-Belsenu. Obě tato výročí nás v mnohém zavazují a inspirují.

Karel Čapek ukázal svým novinářským dílem, že politikům a politickým stranám je zapotřebí nezávislé a kritické zpětné vazby a svobodných médií. Svobodně jednající novináři pomáhají zkvalitňovat politický systém a pravdivými argumenty i popisem věcí projasňují atmosféru ve společnosti. I když neměl Karel Čapek o lidské povaze skoro žádné iluze a tepal společenské a politické nešvary své doby, nikdy neztratil ideál, že demokracie a široce pojatá účast občanů na věcech veřejných znamená pro obec i stát to nejlepší.

Josef Čapek stojí neprávem ve stínu svého bratra. Fakt, že neznáme přesné datum jeho smrti ani kde skončily jeho tělesné ostatky, nám je připomínkou toho, že všechny totalitní systémy bez výjimky usilují nejen o fyzickou likvidaci svých protivníků, ale také o vymizení ze společné paměti. Všestranný talent Josefa Čapka, jímž se obracel na děti i dospělé, ukazuje, že kultura a umění je důležitou autonomní sférou, která se nesnáší s politickými zásahy shůry. Umění ovšem přispívá k posílení vědomí vlastních kořenů, k odpovědi na otázku, kdo jsem, zda jsem tu jen pro sebe nebo i pro druhé, učí nás rozlišovat a oddělovat důležité od zbytečného. To vše jsou věci, které potřebujeme jako dobří občané i politici.

VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů bude v letech 2015–2018 předkládat veřejnosti i Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 10 vlastní konkrétní návrhy, jejichž cílem bude šíření povědomí o kulturním odkazu bratří Čapků i dalších vynikajících osobností, spjatých s Prahou 10.

Dobrý nový rok 2015 občanům Prahy 10 přejí

zastupitelé koalice VLASTA

Renata Chmelová
Pavel Mareš
Martin Moravec
Milan Maršálek
Milan Mraček
Miloslav Müller
Olga Richterová
Karel Duchek

Nahoru