Obracíte se na nás s tím, abychom vám řekli, co se vlastně v Praze 10 teď děje. Politiku chápeme jako službu a snažíme se i z opozice měnit věci k lepšímu. Je to ale i řemeslo, kde se  musí respektovat síla spoluhráčů a soupeřů a kde se musí správně reagovat na různé promyšlené tahy soupeřů. Ve čtvrtek 14. ledna jsme na zastupitelstvu zachovali chladnou hlavu. Zato paní Kleslová učinila kroky, které můžou vposledku Praze 10 uškodit. Proč? Předkládáme vám pět podrobnějších tezí.

1. Rozpočet. Předtím než rezignovala, rozeslala R. Kleslová zastupitelům návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016. To je základní dokument, podle kterého se nejen hospodaří, ale také plní předvolební sliby. Tento svůj dokument Kleslová nenechala projednat v řadě komisí (například výchovně vzdělávací). I kdybychom teď k projednání chtěli přistoupit nemůžeme. Po radních za ANO totiž odstoupili i jejich předsedové komisí a komise se bez předsedy podle zákona scházet vůbec nesmí.

2. Důvody rezignace. Paní Kleslová mluví o nespolehlivosti koaličního partnera, Straně zelených, ale tlak míří na jiné. Působí až trapně, předstírá-li Kleslová, že neví, že před víc než půlrokem odešla do opozice zastupitelka Jana Komrsková (zvolena za Zelené). V tomto vnitrokoaličním zmatku a boji nikomu nefandíme a nestojíme na ničí straně. Jen je důvod si myslet, že se díky paní Lešenarové, která za ANO v radě zůstala, koalice nerozpadla úplně. Her s cizím dirigentem se koalice VLASTA účastnit nechtěla a nechce.

3. Co bude dál a jaké jsou teď vaše cíle? Myslíme, že Praha 10 bude mít buď staronovou radu (s trochu upravenými poměry uvnitř), anebo vznikne prostor pro koalici postupných změn k lepšímu.

4. V politice jsou dva druhy úspěchu. Když se podaří něco opravdu dobrého, a když se nenecháte soupeřem nachytat. Hnutí ANO v čele s exstarostkou si nejprve jednomyslně schválilo odchod z koalice a ponechání radní Lešenarové ve funkci, aby nebyl narušen chod městské části. A vzápětí ANO tutéž radní na zastupitelstvu interpelovalo a atakovalo, a to v otázce týkající se stipendií pro mladé lidi z dětských domovů. Co to znamenalo, zůstává pro nás záhadou. Při dalších jednáních se v otázce výběru koaličních partnerů budeme řídit zkušeností a konkrétními důkazy toho, jak dobře to dotyčný s Prahou 10 myslí.

5. Ptáte se nás i na nové rozdělení moci. Naše cíle jsou věcné a stále tytéž: ve výborech a komisích, i teď při jednání o rozpočtu, následně i na zastupitelstvu, chceme prosadit zlepšení ve prospěch občanů Prahy 10. Jsme daleko víc zorientovaní v terénu než před rokem a čtvrt. Ochotní jsme jednat s každým, jemuž na změnách k lepšímu záleží také, a u nějž pro to svědčí ne jen slova, ale i činy. Jmenovitě s paní Kleslovou jednat nechceme. Každý, kdo s námi bude jednat, musí ctít výsledky voleb, tj. počty hlasů jednotlivých stran. Jednání musí zahrnout také řešení palčivých otázek minulosti, jako je Horský hotel, kde jde o bezpečnost našich dětí a neuvěřitelné plýtvání veřejnými prostředky. Hlavní část své energie a naděje ale vkládáme do chytrých nových řešení, které přinesou občanům Prahy 10 viditelná zlepšení ve školách a školkách, v sociální oblasti nebo v chodu úřadu.

Tolik k našemu názoru, co bude dál. Následuje shrnutí věcných bodů projednávaných na zastupitelstvu.

Koalice VLASTA 14. 1. nejprve vyzvala ke schůzce předsedů zastupitelských klubů. Zde se dohodlo stažení řady problematických bodů a významné upravení bodu týkajícího se zakázky na údržbu hřišť a zeleně. Bylo třeba projednat množství běžné agendy, která kvůli bývalé paní starostce Kleslové 4 měsíce stála. V dalších odstavcích vyzdvihujeme to, co je podle nás z našeho pohledu pro občany veřejnost Prahy 10 nejdůležitější, nebo s čím se veřejnost neměla šanci seznámit, protože videopřenos nesnímal promítané prezentace.

Moje stopa: Seznam projektů, které se uchází o financování v rámci participativního rozpočtování, je uveřejněn zde. Do čtvrtka 21.1. 2016 probíhají veřejné autorské prezentace projektů. Současně dochází ke slučování některých projektů podobného zaměření. Konečný seznam pro hlasování veřejnosti tak bude znám 22. ledna. Hlasování se uskuteční od 1. do 12. 2. 2016.

Malešický zámeček jako významná lokální památka je středem našeho zájmu: Milan Maršálek z Vlasty se jako jediný zastupitel MČ Praha 10 zúčastnil participačního projednávání daného tématu v místě s občany, které se konalo na podzim loňského roku. Místní občané i zástupci spolků vítají, že se ve věci budoucího využití dlouho opomíjeného Zámečku, potažmo celého Malešického náměstí, začíná vést skutečná diskuse. Zároveň doufají, že v tomto případě vše neskončí u proklamací a prázdných slov. Záležet v tuto chvíli ale bude především na postoji Magistrátu hl. m. Prahy, který musí rozhodnout o svěření zámečku do péče Prahy 10.

SVJéčka a exekuce: MČ Praha 10 dlouhodobě nechce prodat pozemky pod domy těm SVJ, která mezi sebou mají členy v exekuci. Na zastupitelstvu se tato problematika projednávala hned dvakrát: Ukázalo se to jak v bodě “Podání zastupitelstvu”, kde jsme se dozvěděli o roky trvajících žádostech o prodej SVJ v Krupské ul., tak v bodě programu 13.4 týkajícím se SVJ v Sečské ul. Koalice VLASTA argumentovala a hlasovala vždy ve prospěch prodejů.

Tajemník Prahy 10 odmítá – navzdory rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR – poskytnout informace o platech a odměnách vedoucích pracovníků. Prezentace poskytuje podrobnosti neuvěřitelného pingpongu vedeného tajemníkem Úřadu MČ, občanem a nadřízenými orgány. Zdůrazňujeme, že nám nejde o zveřejnění celé škály platů napříč úřadem, ale o údaje o několika klíčových úřednících, kteří nesou velkou odpovědnost za hospodaření s prostředky MČ Praha 10.

Praha 10 dostala pokutu od antimonopolního úřadu (ÚOHS). Bude Úřad vymáhat škodu na tom, kdo ji způsobil? Jádrem pokuty je špatné zveřejňování povinných informací. Odlišného názoru je opět tajemník úřadu.

Kauza Horský hotel. Zdokumentovali jsme rekonstrukci elektroinstalace 2., 1. nadzemního podlaží a 1. podzemního podlaží Horského hotelu: Prezentace našich zastupitelů Renaty  Chmelové a Karla Duchka shrnuje nejjasnější rozdíly mezi skutečně rekonstruovaným 3. NP Horského hotelu a mezi 2. NP, 1. NP a 1. PP, kam jezdí děti a kde byla oprava jen fakturovaná, ale z převážné většiny neprovedená.

Upozornění na chátrající objekty. Zastupitelka VLASTY Olga Richterová upozornila na chátrající objekty v naší městské části. Symbolem může být dům U Vršovického nádraží 30. Jak O. Richterová v prezentaci upozornila, tento dům dostal šanci stát se komunitním a sociálním centrem, dlouhodobě prázdné ale zůstávají jiné: například kino Vzlet, Kulturní dům Eden či řada nebytových prostor v péči Prahy 10.

O dalším vás budeme pravidelně informovat, jak jste ostatně zvyklí. Nebo se přijďte zeptat! Už tento čtvrtek 21. ledna od 20:30, po diskuzi Developer a komunita v Domě čtení, bude VLASTA rokovat u Červeného trpaslíka, Gutova 17. Těšíme se na vás, přijďte na otevřený klub!

Nahoru