Praha 10 má v péči řadu objektů i dílčích nebytových prostor. Z těch největších, které jsou zároveň prázdné nebo nejasně spravované, vyjmenujme: KD Eden, Kino Vzlet, Starou školu ve Strašnicích, dům U Vršovického nádraží 30, vilu Karla Čapka, Galerii G10 a prostor nad ní („čítárna“), veškerá nadzemní patra „Baťova domu“ na Moskevské, a spoustu dalších jednotlivých prázdných prostor.

Přes 140 jich naleznete přehledně zpracovaných v této mapě.

Celý seznam poskytnutí na základě naší žádosti o informace je k dispozici na webu MČ Praha 10, v sekci Zákonné informace – Archiv za rok 2016. Přímý odkaz na seznam zde.

Základní potíže péče o obecní majetek vystihuje veřejná diskuze z 19.1. 2017, dostupná zde.

Praha 10 trpí především těmito neduhy: špatný technický stav jednotlivých nebytových prostor a nulový plán, jak je opravovat (nabízí se především možnost je pronajmout za jasných podmínek samooprav nájemcem), nízká úroveň informování o tom, že je možné obecní prostory pronajmout (nejsou využívány různé, i bezplatné, realitní weby, a prostory k pronájmu jsou i samy o sobě nedostatečně fyzicky označovány), a poté tou největší potíží: absencí představy, které nebytové prostory si nechat a které do budoucna prodat. Za koalici Vlasta doporučujeme prodat většinu prostor sklepních a garáží – a u všech ostatních co nejdříve vyhodnotit, jak akutně potřebují investice a započít s opravami.

Základní srovnání dat o jednotlivých MČ od IPR pak naleznete zde.

Článek k nevýhodným pronájmům obecních nebytových prostor přinesly Vlastní noviny č. III, strana 7.

 

Nahoru