Přijďte na školení k inovovanému systému dotací MČ Praha 10

Koalice VLASTA vítá navýšení dotačních prostředků, jež jsou určeny pro spolky, pomáhající organizace a sportovní kluby na rok 2017. Nesporným pozitivem je první vlaštovka víceletého financování některých aktivit, jež přispěje stabilitě finančního zázemí řady potřebných organizací. Negativem je zejména to, jak ne zcela průhledně nová koncepce vznikala, což dokládá fakt, že se prozatím vyhýbá komisím a výborům, jež jsou k tomu ustanoveny.

Systém musí být rozpočtově odpovědný a udržitelný

„Větší podpora spolků a pomáhajících organizací je rozhodně na místě. Zajímavé je, že naše návrhy na zvýšení prostředků v dřívější době byly vždy přehlasovávány s odůvodněním, že v dané kapitole není dost peněz. Je tedy logické, že se budeme při projednávání rozpočtu ptát, odkud radní peníze vezmou, zvláště pokud u projektů není určena horní mez podpory. Naše návrhy totiž byly vždy rozpočtově odpovědné. Spolky a další organizace potřebují především stabilitu,“ argumentuje zastupitel VLASTY a člen Komise dotační politiky Milan Maršálek. Vyjádřil se také k mediální prezentaci radnice: „Oficiální internetové stránky MČ Praha 10 tvrdí, že se jedná o čtyřnásobné navýšení podpory. To ovšem není pravda. Celkovou částku pro rok 2017 – 32,5 mil. Kč – je třeba srovnávat s celkovou částkou pro rok 2016, tedy se všemi dotačními programy. Na rok 2016 jsme schvalovali 8 mil. Kč pro spolky a zvlášť 10,8 mil. Kč pro sportovní organizace. Částka tedy navýšena byla, my to vítáme, zvýšení je ale oproti předchozímu období ani ne dvojnásobné.“

V kulturní oblasti chybí odborní garanti

Zastupitelé jsou povinni při schvalování dotací postupovat s rozvahou a náležitou péčí. O vyjádření ke kulturní oblasti jsme proto požádali Davida Kašpara, občana Prahy 10 a ředitele příspěvkové kulturní organizace v Praze 14: „Při rozhodování o přidělení finančních prostředků na kulturu je dobré, aby žádosti posuzovali také odborníci, kteří dokáží posoudit kvalitu a ocenit přínos daného projektu. V případě, že kulturní projekty budou hodnotit pouze zaměstnanci úřadu či zastupitelé, vzniká riziko, že srozumitelnost a jistota bude upřednostňována před originalitou a tvůrčím přístupem. Důležitá je také jasná představa o celkovém směřování kulturního prostředí na Praze 10. Mělo by být jasné, jaká témata či oblasti Městská část podporuje a proč. Kultuře na Praze 10 se bude dařit lépe, pokud se bude rozvíjet ve srozumitelném a čitelném prostředí,“ uzavírá Kašpar.

Pozitiva snad převáží

„Aktualizaci dotačního řízení, k němuž dochází po dlouhé době, přes všechny dílčí nedostatky vítáme. Ambiciózním počinem je rozhodně ojedinělé víceleté financování na této úrovni, které může některým organizacím dodat potřebnou jistotu k činnosti. Férové přitom je, že pokud žadatel neuspěje v grantu víceletém, může jít do jednoletého financování,“ říká koordinátorka programů Nadace OSF a expertka koalice VLASTA pro neziskový sektor Karin Marques.

Všechny potřebné informace o dotačním řízení naleznete na internetových stránkách MČ P10 zde. (v nepříliš přehledném prostředí naleznete metodiku a žádost o dotaci až úplně dole) 

První seminář pro žadatele o dotaci se za účasti zástupců několika desítek žadatelů konal 16. listopadu. Další semináře se konají 23. a 30. listopadu, vždy od 16 hodin, ve velké zasedací místnosti budovy B ÚMČ Praha 10 (1. patro), Vršovická 68, Praha 10.

Příjem vlastních žádostí proběhne od 5. do 19. prosince tohoto roku.
Určitě této příležitosti neváhejte využít!

Více informací:
Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.724 022 964

Milan Maršálek, zastupitel koalice VLASTA, člen Komise dotační politiky MČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 527 171

 

 

Nahoru