Prosincové zastupitelstvo neschválilo zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017. Hlavním důvodem byl nedostatek přítomných koaličních zastupitelů: komunisté tentokrát nestačili. Proč hlasovali zastupitelé VLASTY proti? Hlavním důvodem je velmi pomalé čerpání investic. Druhým je podoba Důvodové zprávy (zde), která má sice úctyhodných 68 stran, ale o tom, proč se investice nečerpají, mlčí. Je to důsledek vnějších faktorů, které se nedají ovlivnit? Nebo vězí příčina v tom, že Rada či Úřad pracují málo nebo špatně? Každopádně bychom se museli ptát na každou položku zvlášť.

Připomeňme si, že v únoru 2017 schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet s velmi ambiciózním plánem investic (vizualizace zde, tisková zpráva ÚMČ zde). Starosta Novák to tehdy sebevědomě komentoval takto:  „Projekty, které máme připravené, jsou kvalitní a u mnoha z nich se čekalo právě jen na schválení rozpočtu. Věřím, že obyvatelé Prahy 10 změny pocítí velmi rychle.“ Na jeho slova bohužel nedošlo: k 30. září 2017 bylo z 663 milionů Kč investičních výdajů v upraveném rozpočtu čerpáno necelých 70 mil. Kč. Tedy pouze 10,5%!

Z odpovědí získaných na jednání Finančního výboru i samotného Zastupitelstva je zřejmé, že realizace téměř všech projektů trvá mnohem déle, než se plánovalo a ke zdržení dochází ve všech fázích přípravy a realizace projektů.

Příkladem může být Poliklinika Malešice, která se měla začít rekonstruovat již v tomto roce (v rozpočtu bylo schváleno 43 milionů Kč). Na jaře bylo sice podepsáno Memorandum s nájemcem Medifin, a.s., do dnešního dne však nedošlo k podpisu navazujících smluv (zde). Dále bylo rozhodnuto o rozšíření plánované rekonstrukce, což vyžadovalo dopracování projektu (zde). Kdy bude skutečně zahájena rekonstrukce Polikliniky, na kterou MČ získala dotaci (zde), nelze v tuto chvíli odhadnout.

Přes opakované interpelace kvality informací ve zprávách o hospodaření MČ Praha 10 zatím nedošlo k žádnému posunu. Tabulková část je velmi podrobná a po chvíli zkoumání docela přehledná. Důvodové zprávy jsou sice dlouhé, ale uvedená čísla dostatečně nevysvětlují. Když už se nedaří, mělo by se o tom přehledně, jasně a důvěryhodně informovat.

Lucie Sedmihradská, zastupitelka koalice VLASTA a členka Finančního výboru ZMČ Praha 10

Nahoru