Program

Zdravý život, zdravá radnice, zdravé finance

  • Obnovíme pro vás obecní noviny Prahy 10.
  • Opravíme prázdné obecní byty, aby bylo bydlení dostupnější.
  • Více míst ve školkách a co nejrychlejší investice do zanedbaných škol.
  • Realistické, a ne chaotické investice do majetku Prahy 10!
  • Nová výstavba musí respektovat tu stávající. Ale musíte o ní vědět včas!
  • NE Malešickému překladišti, ANO zelenému Trojmezí.
  • Místo estrád kulturní a sousedské akce ve vašem okolí.
  • Nulová tolerance hazardu!
  • Více míst pro teenagery, spravedlivá podpora sportovním klubům.
  • Zdravé stromy, čistší chodníky, bezpečné ulice.

Nahoru