Součástí kultury jsou lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme svůj volný čas, či místo, kde žijeme. Povinností zdravé a moderní městské části je poskytnout k rozvoji kultury dostatečné podmínky – zázemí, prostředky a informace.

Za silné stránky kultury na Praze 10 považujeme samotnou pestrost čtvrti a vysokou koncentraci profesionálních kulturních aktérů, kteří jsou ochotni se angažovat pro své okolí. Díky revitalizaci veřejných prostranství se zapojením veřejnosti je vytvářen prostor pro kulturně komunitní aktivity. Celkový objem financí na kulturu je velmi štědrý, ale většina finančních prostředků jde na nákup kulturních služeb od agentur, a ne na podporu činnosti místních organizací a spolků. Za problém také považujeme nekoncepční přístup k tématu reprezentovaný chybějící vizí a na ni návaznou strategií, ale i nejasným zadáním pro kulturní objekty spravované městskou částí. Komunikace radnice směrem ke kulturním aktérům a organizacím není na dobré ani odborné úrovni. Nezávislí odborníci chybí i v kulturní komisi.

Sport a aktivní trávení volného času na úrovni městské části Praha 10 zahrnuje zejména pohybové aktivity a příležitosti pro ně (amatérské i profesionální, organizované i neorganizované). Do této oblasti tudíž spadají dětská, seniorská či workoutová hřiště a další plochy pro aktivní trávení volného času. Na profesionální úrovni je klíčová přítomnost dvou extraligových klubů (Slavia a Bohemians).

Za pozitiva lze jmenovat celkově velké množství sportovních organizací, které jsou velmi aktivní, i sportovišť. S výjimkou volnočasového areálu Gutovka, sportovišť u základních škol a hřišť a parků MČ však městská část další nevlastní. Dlouhodobě se jeví jako problém nedostatek halových tréninkových prostor.

Nahoru