Aktuálně

100 % rodičů chce, aby se školy v přírodě konaly v místě, které nebude trpět základními hygienickými a technickými nedostatky. Slovem „základní“ míním „splňující všechny předpisy dané zákonem“. Městská část Praha 10 pár dní před začátkem školního roku pozastavila výjezdy dětí na školy v přírodě. Pozdě, ale přece. Většina rodičů o tom ovšem neví. Proto přehledně tato základní fakta:

  1. Na Horském hotelu na Černé hoře se od incidentu se ZŠ Jakutská v prosinci 2016 konalo několik výjezdů pracovníků Krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Ti zjistili základní nedostatky v provozování objektu a nařídili okamžité kroky vedoucí k nápravě. Ze všech výjezdů existují protokoly. Zdůrazňuji, že jde o iniciativu a práci krajské hygieny v HK.
  2. Provozovatel (Gastro servis Zemánek, jednatel Robert Zemánek) dostal za neplnění svých ZÁKONNÝCH povinností pokutu 60 000 Kč.
  3. Problémy se týkají hlavně pitné vody. Tedy toho, jak dosáhnout, aby jakost pitné vody byla co nejlepší a stabilní po celý rok (příčinou není jednorázová nehoda). Aby vše po technické stránce - úpravna vody a čistička odpadních vod - fungovalo, jak má. Pro ilustraci, v zimních měsících roku 2017 byly v objektu ubytovány děti z jiné městské části. Nesměly pít vodu z kohoutků, provozovatel musel zajistit na pití, vaření, ale i čištění zubů vodu balenou. Nad dětmi musel stát dozor. Tak to žádala hygiena.
  4. Majitelem objektu je Praha 10-Rekreace, a. s. (dceřiná společnost a. s. Praha 10-Majetková, ve 100 % držení MČ Praha 10). V představenstvu i v kontrolních orgánech jsou jenom lidé z vládnoucí koalice a kontrola podle toho taky tak vypadá. Poslední zpráva na webu „Majetkové“ k Horskému hotelu je z 10. ledna 2017 (https://www.majetkova.cz/inpage/aktuality/).
  5. "Podle sdělení Lukáše Rázla, zastupitele a předsedy představenstva Praha 10-Majetková, a.s., do objektu Horského hotelu v Janských Lázních zatéká střechou." To je citace ze zápisu jednání Rady MČ Praha 10 ze dne 24. 8. 2017. O této závažné konkrétní skutečnosti tisková zpráva vydaná dne 31. 8. 2017 mlčí.
  6. Během dubna probíhaly veřejné diskuse na školách Prahy 10, kde rodiče otázky hygienického i bezpečnostního standardu, ale i podezřelých veřejných zakázek mnohokrát vznesli. Na otázku o poučení z prosincové nevolnosti dětí, kdy 3 děti skončily v nemocnici, nedostali rodiče odpověď. V současné době (pondělí 4/9 v 17 hodin) radnice informuje o stavu na Horském hotelu a přerušených školách v přírodě jen na svém oficiálním webu, na Facebooku nikoli. Se situací jsou seznámeni ředitelé škol a skrze ně pouze ti rodiče, jichž se nekonání škol v přírodě týká.
 
Pavel Mareš, 6. 9. 2017

 

Provozování hazardu je spojeno s řadou negativních jevů. Koalice Vlasta je pro jasné omezení dopadu provozování loterií a jiných her na občany Prahy 10.

Hlavním zdrojem problémů a  negativních jevů – závislostí, rozpadu rodin, zadlužování, krádeží a jiné kriminality – jsou menší herny. Tyto provozovny jsou dobře dostupné z ulice, jsou všem na očích, a to i dětem. Na Solidaritě, v ulici Turnovského, kde je herna oficiálně povolena, vzniklo během jara nové rozšíření. Lidé jsou šokováni a ptají se, jak je to možné. Domnívali se, že provoz kasin a heren je v Praze 10 velmi omezen a v hustě obydlené čtvrti nemohou vzniknout jen tak. Jak to je? Díky novelizaci obecně závazné vyhlášky 10/2013 hl. m. Prahy, regulující hazard, došlo v r. 2015 k  celkovému snížení počtu míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, z původních 313 na konečných 101. Na území pěti městských částí byla zavedena nulová tolerance k hazardu. MČ Praha 10 svou šanci zavést nulovou toleranci nevyužila. Bývalá starostka Kleslová požádala za Prahu 10 o vymazání 2 míst z původních 31 ze seznamu povolených míst. Jenže na daných místech se žádný hazard už dlouho neprovozoval. Jedno místo bylo zavřené, na druhém byla kavárna. O snížení počtu tedy ve skutečnosti nešlo. Ke snížení na stávajících 14 povolených míst došlo až na samotném jednání zastupitelstva hl. m. Prahy, nutno dodat, že bez iniciativy samotné Prahy 10. Otázkou zůstává, jestli je opravdu obhajitelné dát výjimku jen některým provozovatelům a jiným provozování herny v daném místě zakázat. Jestli není skutečně nejlepší, nejpřehlednější a  nejprůhlednější nepovolit provozovnu žádnou, jak to v rámci nulové tolerance udělaly Praha 5, 7, 8, 15, 20 a Řeporyje. Podklad už pro to politici mají. V roce 2014 se občané Prahy 10 v místním referendu vyjádřili pro nulovou toleranci hazardu. I když bylo hlasování pro nízkou účast neplatné, ignorovat hlas 7376 lidí by nikdo, kdo má rozum, neměl.  
 
Veronika Žolčáková, asistentka senátorky

Předchozí článek k tématu: Chceme nulovou toleranci hazardu (8.6.2017)

Nahoru